Cultuursensitieve vaardigheden in de zorg

Request this training
<
>
Request this training

Your name


E-mail

Company


Phone number


Other Programmes. I'm also interested in ...

Het programma

:

Wanneer de culturele achtergrond van zorgverlener en patiënt verschilt, is er een grote kans op misverstanden en minder effectieve communicatie tussen beiden. Genuanceerde maar doeltreffende informatieoverdracht en het signaleren en uitvragen van de juiste symptomen zijn belangrijk. Misverstanden en onbegrip kunnen dan ook voor zorgverlener als cliënt grote gevolgen hebben. Daarom is deze cursus zeer geschikt voor medewerkers in de eerstelijns zorg.

:

Huisartsen, doktersassistenten, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners en andere medewerkers in de eerstelijns zorg.

:

Cultuur en cultuurverschillen.

Het eerste contact, de vertrouwensrelatie.

Introductie zorgsystemen in het buitenland.

Casuistiek.

:

Deze scholing duurt 1,5 dag (1 trainingsdag en een terugkomdagdeel na 6 maanden).

:

Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam
 

:

€650 per deelnemer, €595 euro bij meerdere aanmeldingen van één praktijk. De training is geaccrediteerd. 

:

"De training vond ik waardevolle handvatten geven om mensen met een buitenlandse achtergrond beter medische zorg te leveren. Met name dat de cursus inging op de aspecten van buitenlandse zorgsystemen en ziektes en het feit dat we casuïstiek zelf konden inbrengen en konden oefenen met een acteur vond ik prettig. Ik kan deze cursus zeker aanraden voor professionals die zich willen inzetten voor mensen met een internationale achtergrond." - Hebe Rullmann, Huisarts SGE International

:

2 juni, 23 juni, 7 juli, 8 september of 22 september

: Read All info
Go back
KIT Intercultural Professionals
Cultuursensitieve vaardigheden in de zorg

Aanleiding
De kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland is hoog. Het opleidingsniveau van medische professionals is hoog, evenals de klantgerichtheid en de toegang tot zorg. De effectiviteit van het zorgsysteem hangt voor een belangrijk deel af van de communicatie tussen zorgverlener en cliënt. Dit is een breed gedragen besef, dat uitmondt in een wil tot continue verbetering van de interactie tussen beide kanten.

Desondanks is het vertrouwen van veel internationals in de Nederlandse gezondheidszorg laag. Dit is meestal terug te leiden tot een andere cultuur in het land van herkomst. Ook het gezondheidssysteem kan in hoge mate afwijken van de zorgverlening hier.

Wanneer de culturele achtergrond van zorgverlener en patiënt verschilt, is er een grote kans op misverstanden en minder effectieve communicatie tussen beiden. Cultuurverschillen kunnen subtiel en soms zelfs bijna onmerkbaar zijn. Genuanceerde maar doeltreffende informatieoverdracht en het signaleren en uitvragen van de juiste symptomen zijn belangrijk. Misverstanden en onbegrip kunnen dan ook voor zorgverlener als cliënt grote gevolgen hebben.

                                                                                                                               

Doel en doelgroep
In samenwerking met Network Healthcare for Internationals heeft het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) een nascholing voor zorgverleners ontwikkeld. Met deze scholing zijn zorgverleners in staat om de zorgverlening aan nieuwkomers verder te verbeteren. Individuele competenties worden versterkt, maar daarnaast is de training erop gericht ook de afstemming binnen het team rondom interculturele vragen te verbeteren.

Deze training is bedoeld voor o.a.  huisartsen, doktersassistenten, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners en andere medewerkers in de eerstelijns zorg.

“De training vond ik waardevolle handvatten geven om mensen met een buitenlandse achtergrond beter medische zorg te leveren. Met name dat de cursus inging op de aspecten van buitenlandse zorgsystemen en ziektes en het feit dat we casuïstiek zelf konden inbrengen en konden oefenen met een acteur vond ik prettig. Ik kan deze cursus zeker aanraden voor professionals die zich willen inzetten voor mensen met een internationale achtergrond.”
Hebe Rullmann, Huisarts/General Practitioner SGE International

Onderwerpen

Cultuur en cultuurverschillen, waaronder
Selectieve perceptie o.b.v. culturele programmering;
Interculturele communicatie, verschillende communicatiestijlen;

Het eerste contact, de vertrouwensrelatie
Kennismaking met interculturele gezondheidszorg;
Kennismaking met de patiënt en achterliggende problematiek;
Gespreksvaardigheden.

Introductie zorgsystemen in het buitenland, waaronder
De organisatie van de eerste en tweede lijn en de rol van de private sector;
Regelgeving t.a.v. medicatie en de rol van de apotheek;
De kwaliteit van zorg in de diverse onderdelen van het gezondheidszorgsysteem en de rol van zorgverleners daarin.

Casuistiek
Ervaringen worden ingebracht door de deelnemers. De nadruk ligt op technieken die toegepast kunnen worden om de communicatie te verbeteren; U krijgt handvatten voor de omgang met culturele verschillen in uw dienstverlening.

Lesmethoden
Interactief, praktisch en probleemoplossend

Specialisten in de (internationale) zorgsystematiek en specialisten in Interculturele Communicatie verzorgen deze scholing.  Daarbij staan uw praktijk en ervaringen centraal. Er zal gebruik worden gemaakt van rollenspellen om vaardigheden te oefenen. Beeld- en leesmaterialen worden aangeboden ter verdieping, ter voorbereiding en als naslag.

Duur en accreditatie
Deze scholing duurt 1,5 dag (1 trainingsdag en een terugkomdagdeel na 6 maanden). De scholing is geaccrediteerd.

Request training or further info at:
KIT Intercultural Professionals, support office │ tel.: +31(0)20 5688554 │ e.: intercultural@kit.nl